2022-06-22
13:30
16:00
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม “ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร”

กิจกรรมอื่น ๆ ในเดือน
คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ ร่วมกิจกรรม “ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร”

: 3 วันที่แล้ว

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ร่วมกิจกรรม “ฝ่ายบริหารฯ พัทลุง สัญจร” ทั้งนี้คณาจารย์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนและเสนอแนะแนวทางพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กับ ผศ.ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบนิเวศและโครงสร้างพื้นฐาน พัทลุง