นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ การอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรปลากดหัวโม่ง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง

: 2 เดือนที่แล้ว