คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (19th ACTIS)
อ่าน : 36

: 10 เดือนที่แล้ว

📌 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 คณาจารย์สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
👩‍💼ได้เข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประยุกต์และระบบสารสนเทศครั้งที่ 19 (19th ACTIS)
จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514