กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมออริจินแลป (OriginLab) และเอนด์โนต (EndNote) "

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมออริจินแลป (OriginLab) และเอนด์โนต (EndNote) ประจำปีการศึกษา 2566

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 ใน วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 1 ใน วันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น.