กำหนดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2566


สมัยสามัญครั้งที่

วันที่ปิดรับวาระ

การประชุม

วันประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์

เวลาการประชุม

หมายเหตุ

1/2566

พฤหัสบดี 12 มกราคม 2566

พุธ 18 มกราคม 2566

13.00 -  16.00 น.

 

2/2566

พฤหัสบดี 9 กุมภาพันธ์ 2566

พุธ 15 กุมภาพันธ์ 2566

13.00 -  16.00 น.

 

3/2566

พฤหัสบดี 9 มีนาคม2566

พุธ 15 มีนาคม 2566

13.00 -  16.00 น.

 

4/2566

อังคาร 11 เมษายน 2566

พุธ 19 เมษายน 2566

09.00 -  12.00 น.

กำหนดส่งระดับขั้น

ภาคเรียน 2/2565

5/2566

อังคาร 2 พฤษภาคม 2566

พุธ 10 พฤษภาคม 2566

13.00 -  16.00 น.

พุธ 17 พฤษภาคม 2566 ตรงกับวันพืชมงคล

6/2566

อังคาร 13 มิถุนายน 2566

จันทร์ 19 มิถุนายน 2566

09.00 -  12.00 น.

กำหนดส่งระดับขั้น

ภาคเรียนฤดูร้อน/2565

7/2566

พฤหัสบดี 13 กรกฎาคม 2566

พุธ 19 กรกฎาคม 2566

13.00 -  16.00 น.

 

8/2566

พฤหัสบดี 10 สิงหาคม 2566

พุธ 16 สิงหาคม 2566

13.00 -  16.00 น.

 

9/2566

พฤหัสบดี 14 กันยายน 2566

พุธ 20 กันยายน 2566

13.00 -  16.00 น.

 

10/2566

พฤหัสบดี 12 ตุลาคม 2566

พุธ 18 ตุลาคม 2566

13.00 -  16.00 น.

 

11/2566

อังคาร 7 พฤศจิกายน 2566

จันทร์ 13 พฤศจิกายน 2566

09.00 -  12.00 น.

กำหนดส่งระดับขั้น

ภาคเรียน 1/2566

12/2566

พฤหัสบดี 14 ธันวาคม 2566

พุธ 20 ธันวาคม 2566

13.00 -  16.00 น.

 


อัพเดทข้อมูลโดย วรวรรธก์ สุขใส เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 เวลา 10:13น.