คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ยินดีต้อนรับ ทานตะวัน ช่อที่ 46