ชื่อ-นามสกุล
สาขาวิชา / หน่วยงาน
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
email
ดูรายละเอียดเต็ม
user image
นายเกษม ทิพย์ดนตรี
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
นักวิชาชีพ
2326
  kasemtip@tsu.ac.th
อื่นๆ:   tipdontree@hotmail.com
user image
นางสาวเรณู สีใหม่
เคมี
ผู้ปฏิบัติงานบริการ
0846304230
  ranoo@tsu.ac.th
อื่นๆ:   ra