คู่มือการใช้งานระบบจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ ส่วนผู้ดูแลหน้าเว็บไซด์ CMS_V2.pdf  update 16 ก.พ. 2565

➡️ การจัดการหน่วยงานในหน้าเว็บคณะวิทยาศาสตร์ ส่วนผู้ดูแลหน้าเว็บไซด์ (admin) โดย นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล 

 

คู่มือการใช้งานระบบจองห้อง.pdf

➡️ คู่มือการใช้งานระบบจองห้องส่วนผู้ใช้และผู้ดูแลห้องคณะวิทยาศาตร์ โดย นางทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล