แผนที่คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์/แฟกซ์ (074) 609607
Faculty of Science and Digital Innovation, Thaksin University 222, Papayom District, Phatthalung 93210
Email : science@tsu.ac.th
Telephone :+66(0) 74609607

แผนที่คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ (074) 317600 ต่อ 2111
Faculty of Science and Digital Innovation, Thaksin University 140 Moo 4, Tambon Khoa-Roob-Chang, Muang Songkhla 90000
Email : science@tsu.ac.th
Telephone :+66(0) 74317600