แผนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
222 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง 93210 โทรศัพท์/แฟกซ์ (074) 609607
Faculty of Science, Thaksin University 222, Papayom District, Phatthalung 93210
Email : science@tsu.ac.th
Telephone :+66(0) 74609607

แผนที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา


สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ (074) 4317600 ต่อ 2111
Faculty of Science, Thaksin University 140 Moo 4, Tambon Khoa-Roob-Chang, Muang Songkhla 90000
Email : science@tsu.ac.th
Telephone :+66(0) 74317600