รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ


สมัยสามัญประจำปี 2567

สมัยสามัญประจำปี 2566

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 (เดือนเมษายน)

26 เม.ย. 2566

สมัยสามัญประจำปี 2565

สมัยสามัญประจำปี 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564

14 ก.ค. 2564

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564

7 ก.ค. 2564