ถาม-ตอบ


 

- การสมัครเข้าศึกษาต่อ - 

     ถาม : สวัสดีค่ะ อยากทราบว่าช่วงนี้ยังมีเปิดรับสมัครอยู่ไหมค่ะ?

       ตอบ : คณะวิทยาศาสตร์ กำหนดการเปิดรับนิสิตใหม่ตามช่วงเวลาที่กำหนด

                สามารถดูการสมัครแต่ละรอบได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/youngsmart/

     ถาม : คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอน ป.ตรี กี่หลักสูตรค่ะ

       ตอบ : ตอนนี้ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีใน 9 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 7 หลักสูตร ปริญญาเอก 1 หลักสูตร

                สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sc.sci.tsu.ac.th/youngsmart/
 

     ถาม : คณะนี้รับเด็กจบ ปวช./ปวส. ไหมค่ะ

       ตอบ : ได้ครับ ในบางหลักสูตร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-4897272 พี่เอ็ม

 

     ถาม : คณะวิทยาศาสตร์ อยู่วิทยาเขตไหน

       ตอบ : คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

- นิสิตปัจจุบัน - 

     ถาม : ต้องการแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับนิสิตสามารถรับได้ที่ใด

       ตอบ : นิสิตสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่งานทะเบียนนิสิต 

     ถาม : การแก้ไขกิจกรรมพัฒนานิสิตนอกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต้องติดต่อที่ใด

       ตอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลงานพัฒนานิสิตนอกหลักสูตรฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตพัทลุง

 

     ถาม : นิสิตกลุ่มเสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือนิสิตที่ติดเชื้อต้องติดต่อใคร

       ตอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่งานพัฒนานิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 

     ถาม : นิสิตต้องการทราบปฏิทินการศึกษาของแต่ละปีการศึกษาดูได้ที่ไหน

       ตอบ : งานทะเบียนนิสิต มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

     ถาม : สามารถส่งเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะให้คณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างไร 

       ตอบ : คณะวิทยาศาสตร์ เปิดระบบสายตรงคณบดี  และ ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ ให้สำหรับทุกท่านได้ส่งเรื่องต่าง ๆ

                สามารถส่งข้อมูลได้ที่ https://www.sci.tsu.ac.th/ เลือกเมนู สายตรงคณบดี  ร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ โดยการร้องเรียน หรือเอกสารที่จัดส่ง

                คณะวิทยาศาสตร์จะดำเนินการโดยถือเป็นความลับ 

 

- การบริการวิชาการ - 

     ถาม : ต้องการติดต่อให้จัดค่ายวิชาการสำหรับโรงเรียนติดต่อได้ที่ไหน

       ตอบ : งานบริการวิชาการและจัดหารายได้ คณะวิทยาศาสตร์ โทร 074 609600 ต่อ 2109 หรือ 09 5438 7159 (คุณนันท์นิชา คงมณี)

                สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sci.tsu.ac.th/academicservice/page/113

  

     ถาม : คณะวิทยาศาสตร์มีการให้บริการวิชาการกับชุมชนอย่างไรบ้างค่ะ?

       ตอบ : การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น  / การให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ / การบริการวิชาการเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ  /  การให้บริการวิชาการสำหรับสถานศึกษา (ระยะสั้น) 

                หมายเหตุ ต้องการใช้บริการด้านใดดังกล่าว คลิ๊กเพื่อดูขั้นตอนการให้บริการได้เลยจ้า! 

 

- การติดต่อหรือส่งเอกสาร - 

     ถาม : ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือจัดส่งเอกสารให้คณะวิทยาศาสตร์ผ่านช่องทางไหนบ้างครับ

       ตอบ : ติดต่อเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 7460 9600 ต่อ 2102 

                กรณีต้องการส่งเอกสารหนังสือต่างๆ สามารถส่งได้ทางจดหมายอิเลคทรอนิกส์ที่ science@tsu.ac.th หรือ เพจ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ