ค่ายบริการวิชาการ โรงเรียนประภัสสรรังสิต จ.พัทลุง
อ่าน : 112

: 5 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ สำหรับน้องๆ โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.5 จำนวน 38 คน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
🔌ฟิสิกส์ : วงจรไฟฟ้า วิทยากร อ.ดร.การะเกด แก้วใหญ่
⚗️เคมี : การกลั่น วิทยากร ผศ.ดร.อัษฎาวุธ หิรัญรัตน์
 
🎯สนใจ ค่ายบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
(2 เดือนล่วงหน้า)
☎️งานบริการวิชาการและการประกอบการ โทร.074609600 ต่อ 2109
เขียนโดย นันท์นิชา คงมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2109