คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมบุคลากร รับความท้าทายใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
อ่าน : 106

: 4 เดือนที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ม.ทักษิณ เตรียมพร้อมบุคลากร รับความท้าทายใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้า
--------------------------------------------
วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30-17.00 น.
ณ ห้อง MF1200 วข.พัทลุง และ ห้อง SC216 วข.สงขลา