🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล🤝จับมือเอกชนพัฒนาหลักสูตร วิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน
อ่าน : 110

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล จับมือเอกชนพัฒนาหลักสูตร วิชาการ และงานวิจัยร่วมกัน
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.