งานปรับปรุงห้องประชุมทานตะวัน sc 1218

: 4 เดือนที่แล้ว

ี            งานพัฒนาด้านกายภาพฯ และงานพัสดุฯ ได้ร่วมกันจัดซื้อและปรับปรุงห้องประชุมทานตะวัน sc1218 โดยได้ปรับปรุงโต๊ะประชุม เก้าอี้ และระบบภาพและเสียงใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุดในการใช้งานโดยมีความจุในการให้บริการ 50 ที่นั่ง สามารถดำเนินการจองใช้ห้องประชุมได้ที่ลิ้งค์ https://apps.tsu.ac.th/reserve_mtp/index-.jsp

เขียนโดย คทายุทธ์ คงมณี

นักวิชาการ
  2120