เตรียมพิชิตทุน Talent Mobility

: 3 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดเวทีแชร์ประสบการณ์ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ในโครงการ“เตรียมพิชิตทุน Talent Mobility “วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting โดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.พลากร บุญใส รองผู้อำนวยการสำนักบ่มเพาะวิชาการเพื่อวิสาหกิจในชุมชน และผู้บริหารบริษัท ครีเอทีฟออนไลน์ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับทุน Talent Mobility นอกจากนี้ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ ผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แชร์ประสบการณ์การขอทุน 

ขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

 

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500