งานเปลี่ยนและปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา

: 3 เดือนที่แล้ว

งานพัฒนาด้านกายภาพฯได้ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนท่อส่งน้ำประปา อาคารปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม จากเดิมท่อ PE ที่มีปัญหาแตก ซึมบ่อย เป็นท่อ PVC โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565

เขียนโดย คทายุทธ์ คงมณี

นักวิชาการ
  2120