คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล หารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยพืชกัญชากับ ผู้ประกอบการผลิตกัญชาและสารสกัดจากกัญชา จากอเมริกา
อ่าน : 133

: 1 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล หารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยพืชกัญชากับ ผู้ประกอบการผลิตกัญชาและสารสกัดจากกัญชา จากอเมริกา

 

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี ผู้แทนจากสาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ตลอดจนรองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมต้อนรับผู้แทนจากบริษัทบุญเกษม ร่วมค้า จำนวน 8 ท่าน จาก 3 ประเทศ (อเมริกา เวียดนาม และไทย) บริษัทบุญเกษม ร่วมค้า เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ไทย-อเมริกา (รัฐเท็กซัส) ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตกัญชาและสารสกัดจากกัญชา พื้นที่ตั้งอยู่ของสำนักงานสาขา ณ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง เพื่อหารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยพืชกัญชา (Cannabis sativa L.) ในเบื้องต้น เป้าหมายเพื่อวิจัยด้านการปลูกกัญชาแบบเกษตรอินทรีย์ให้ได้สารสำคัญ Cannabidiol (CBD) ในระดับสูง การสกัดและตรวจสอบปริมาณสาร CBD และการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชา โดยปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ มีจุดแข็งด้านนวัตกรรม “ชุดตรวจวัดกัญชา (Kanja Test)” และศักยภาพด้านการวิจัยและบูรณาการงานวิจัยของบุคลากรจากหลากหลายสาขาวิชา ทั้งนี้ จะมีการพิจารณาลงนามความร่วมมือ (MOU) ในอนาคต    

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002