กิจกรรมปีใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 2567
อ่าน : 86

: 3 เดือนที่แล้ว

🎉 กิจกรรมปีใหม่สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 🎁
จัดขึ้น ณ ลาน SC2 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2567
 
เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514