ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื้องในโอกาศครบรอบ 5 ทศวรรษ (50 ปี) วิทยาศาสตร์ ทักษิณ

: 4 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์

เนื่องในโอกาศครบรอบ 5 ทศวรรษ (50 ปี) วิทยาศาสตร์ ทักษิณ ในปี พ.. 2569

ภายใต้แนวคิด

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ที่ดำเนินงานโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธรรมชาติและสังคม

ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

ผลงานตราสัญลักษณ์ (LOGO) ที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้น ผู้ส่งผลงานจะได้รับเกียรติบัตร

ส่งผลงานผ่านช่องทาง Google Form 

Link : https://forms.gle/2c2bUHE9mhiNRoDX8

 

 

ส่งผลงานได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566

รายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวด

 

 

 

#50ปีวิทยาศาสตร์ทักษิณ

#50SciTSU

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSU #DEK66 #TCAS66 

#DEKTSU66 #เด็กทักษิณ66

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002