กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

: 2 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ผ่านระบบ Cisco WebEx Meeting ซึ่งมีนางสาวมาณี แก้วชนิด ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ระดับชำนาญการพิเศษ หัวหน้าห้องปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ ซึ่งมีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐาน เป็นวิทยากรในการให้ความรู้และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณาจารย์ นักวิทยาศาสตร์ และผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ

 

เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500