เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร แบบชุดวิชา Non-Degree 3 หลักสูตร

: 1 เดือนที่แล้ว

เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตร แบบชุดวิชา Non-Degree 3 หลักสูตรดังนี้
 
1. หลักสูตร การพัฒนานวัตกรรมอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
2. หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันบนมือถือ
3. หลักสูตร ทักษะดิจิทัลเพื่อการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน
 
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
 
 
 
 
 
เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาชีพ
  2512