ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
ทุนการศึกษา
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จากกองทุนพชรทานตะวัน

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาและพัฒนานิสิตของคณะวิทยาศาสตร์ จากกองทุน "เพชรทานตะวัน"

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-01-16
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-01-16
เริ่ม 2023-01-16 16:27:00
สิ้นสุด 2024-01-16 16:27:00

เขียนโดย ฐาปกรณ์ กลุ่มใหม

นักวิชาการ
  2100

ทุนการศึกษา
เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จากกองทุนพชรทานตะวัน

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-12-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-01-07
เริ่ม 2021-12-07 12:01:00
สิ้นสุด 2022-01-07 12:01:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

ทุนการศึกษา
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์เข้าค่ายอบรมนักเรียนโอลิมปิกวิชาการ (สอวน.) รุ่นที่ 21

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-09-30
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-09-30
เริ่ม 2021-09-30 11:54:00
สิ้นสุด 2022-04-29 11:54:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

ทุนการศึกษา
เปิดรับบริจาคทุนการศึกษา

เหตุการข่าวเริ่ม 2021-05-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2026-05-31
เริ่ม 2021-05-31 10:47:00
สิ้นสุด 2026-05-31 10:47:00

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514

ทุนการศึกษา
รับสมัครนักเรียนขอรับทุนการศึกษา มูลนิธิ สอวน.

สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบผ่านเข้าค่าย 2 และมีผลการสอบอยู่ในระดับดีมาก จำนวนทุนละ 40,000 บาท/ปี

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2022-04-20
เริ่ม 2022-04-18 14:01:00
สิ้นสุด 2022-04-20 17:00:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512