ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
สาระวิทย์
SciACL EP2 ยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์

วิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบของยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ยุคใหม่

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-12-31
เริ่ม 2022-11-14 10:47:00
สิ้นสุด 2023-12-31 10:47:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาชีพ
  2512

สาระวิทย์
SciACL EP1 มโนราห์ x วิทยาศาสตร์

เมื่อเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่าง”มโนราห์” ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-12-31
เริ่ม 2022-11-14 10:35:00
สิ้นสุด 2023-12-31 10:35:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาชีพ
  2512

สาระวิทย์
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนที่ 8 นกขมิ้นท้ายทอยดำ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-03-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-09
เริ่ม 2022-03-09 15:01:00
สิ้นสุด 2022-04-09 15:01:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
ตรวจสอบการหารลงตัวด้วย 3, 9 และ 11

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-18
เริ่ม 2022-02-08 14:57:00
สิ้นสุด 2022-03-08 14:58:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกบั้งรอกใหญ่

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-01-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-02-28
เริ่ม 2022-01-31 14:53:00
สิ้นสุด 2022-02-28 14:54:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
Metaverse โลกเสมือนจริงแห่งอนาคต

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของ Metaverse ? Metaverse กับรูปแบบการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีในอนาคต ?

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-18
เริ่ม 2022-01-10 14:49:00
สิ้นสุด 2022-04-10 14:49:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512