ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
สาระวิทย์
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนที่ 8 นกขมิ้นท้ายทอยดำ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-03-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-09
เริ่ม 2022-03-09 15:01:00
สิ้นสุด 2022-04-09 15:01:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
ตรวจสอบการหารลงตัวด้วย 3, 9 และ 11

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-18
เริ่ม 2022-02-08 14:57:00
สิ้นสุด 2022-03-08 14:58:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกบั้งรอกใหญ่

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-01-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-02-28
เริ่ม 2022-01-31 14:53:00
สิ้นสุด 2022-02-28 14:54:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
Metaverse โลกเสมือนจริงแห่งอนาคต

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของ Metaverse ? Metaverse กับรูปแบบการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีในอนาคต ?

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-18
เริ่ม 2022-01-10 14:49:00
สิ้นสุด 2022-04-10 14:49:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512