ภาพหลัก ชื่อข่าว การแสดงผลข่าว วันเวลาข่าว เขียนโดย
สาระวิทย์
นักวิจัย ม.ทักษิณ และคณะ ค้นพบ “#เห็ดกรวยส้มทักษิณา" เห็ดชนิดใหม่ของโลก ในพื้นที่ ม.ทักษิณ พัทลุง

จากภาพเห็ดกรวยส้มทักษิณา ที่พบในพื้นที่มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ถูกแชร์กันในโซเซียลมีเดียหลายสื่อ ทำให้มีคำถามจากผู้อ่านว่าลักษณะของเห็ดกรวยส้มทักษิณาเป็นอย่างไร เป็นเห็ดชนิดใหม่ได้อย่างไร และกินได้ไหม อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล และคณะทีมวิจัย ได้อธิบายข้อมูลเห็ดชนิดนี้เพื่อเป็นความรู้ด้านการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ

เหตุการข่าวเริ่ม 2024-03-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2040-03-07
เริ่ม 2024-03-07 08:00:00
สิ้นสุด 2024-03-07 10:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

สาระวิทย์
เมื่อนักเคมีได้รับโจทย์จากชุมชน ในการนำองค์ความรู้ มาต่อยอดการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ จะเชื่อมโยงกันอย่างไร จะต่อยอดและพัฒนาอย่างไรได้บ้างกับ SciACL ตอน “เคมีxศรีนาคา”

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-08-07
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-08-07
เริ่ม 2023-08-07 08:00:00
สิ้นสุด 2023-08-07 00:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

สาระวิทย์
การเพาะพันธุ์ปลาก้างพระร่วง (Kryptopterus vitreolus) ด้วยวิธีผสมเทียมและการอนุบาลลูกปลาในโรงเพาะฟัก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-04-24
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-04-24
เริ่ม 2023-04-24 08:00:00
สิ้นสุด 2023-04-24 09:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

สาระวิทย์
SCIACL EP4 การร้อยลูกปัดมโนราห์xวิทยาศาสตร์

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-02-13
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-03-12
เริ่ม 2023-03-12 08:00:00
สิ้นสุด 2023-03-13 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

สาระวิทย์
SciACL EP3 วิถีชีวิตการเลี้ยงควายปลักทะเลน้อย มรดกไทยสู่มรดกโลก

เหตุการข่าวเริ่ม 2023-02-13
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2030-03-13
เริ่ม 2023-03-12 08:00:00
สิ้นสุด 2023-03-13 18:00:00

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002

สาระวิทย์
SciACL EP2 ยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์

วิถีชีวิตลุ่มน้ำทะเลสาบของยอยักษ์ x วิทยาศาสตร์ ศาสตร์ยุคใหม่

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-12-31
เริ่ม 2022-11-14 10:47:00
สิ้นสุด 2023-12-31 10:47:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
SciACL EP1 มโนราห์ x วิทยาศาสตร์

เมื่อเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมภาคใต้อย่าง”มโนราห์” ถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีในรูปแบบวิทยาศาสตร์

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-11-14
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-12-31
เริ่ม 2022-11-14 10:35:00
สิ้นสุด 2023-12-31 10:35:00

เขียนโดย กฤษดา สุวรรณการณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนที่ 8 นกขมิ้นท้ายทอยดำ

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-03-09
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-09
เริ่ม 2022-03-09 15:01:00
สิ้นสุด 2022-04-09 15:01:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
ตรวจสอบการหารลงตัวด้วย 3, 9 และ 11

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-18
เริ่ม 2022-02-08 14:57:00
สิ้นสุด 2022-03-08 14:58:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
นกน้อยใน ม.ทักษิณ ตอนนกบั้งรอกใหญ่

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-01-31
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2023-02-28
เริ่ม 2022-01-31 14:53:00
สิ้นสุด 2022-02-28 14:54:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512

สาระวิทย์
Metaverse โลกเสมือนจริงแห่งอนาคต

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคของ Metaverse ? Metaverse กับรูปแบบการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยีในอนาคต ?

เหตุการข่าวเริ่ม 2022-04-18
เหตุการข่าวสิ้นสุด 2024-04-18
เริ่ม 2022-01-10 14:49:00
สิ้นสุด 2022-04-10 14:49:00

เขียนโดย วรวรรธก์ สุขใส

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2512