ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมรับฟังกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

: 4 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอเชิญบุคลากรสังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมประชุมรับฟังกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมควรดำรงตำแหน่ง แนวทางพัฒนา สภาพปัญหาเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขและศักยภาพการดำเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ 

ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30-15.30 . 

วิทยาเขตสงขลา : ณ ห้องประชุม 18426 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี ห้อง SC216 อาคารวิทยาศาสตร์ สงขลา

วิทยาเขตพัทลุง : ณ ห้องประชุม SC1218 อาคารวิทยาศาสตร์ SC1 พัทลุง

OnLine Link ประชุม : https://shorturl.asia/HkeXw

 

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSU

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

    dewi188เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002