คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์ สาขาวิชาฟิสิกส์ ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: International Journal of Renewable Energy Development
อ่าน : 104

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.จอมภพ แววศักดิ์
สาขาวิชาฟิสิกส์

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: International Journal of Renewable Energy Development
ฐานข้อมูล SCOPUS Q3
Accepted date: 7th July 2022

ชื่อเรื่อง: Microgrid Hybrid Solar/Wind/Diesel and Battery Energy Storage Power Generation System: Application to Koh Samui, Southern Thailand

ทีมนักวิจัย:

Weerasak Chaichan
Jompob Waewsak
Ruamporn Nikhom
Chuleerat Kongruang
Somphol Chiwamongkhonkarn
Yves Gagnon
🟡Energy Engineering Program, Faculty of Engineering, Thaksin University (Phatthalung Campus), Phatthalung, 93210, Thailand
🟡Research Centre in Energy and Environment (RCEE), Thaksin University (Phatthalung Campus), Phatthalung, 93210, Thailand
🟡School of Accountancy and Finance, Walailak University, Nakhon Si Thammarat, 80160, Thailand
🟡Université de Moncton, Edmundston (NB), Canada