ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์

: 1 เดือนที่แล้ว

ประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์ ครบรอบ 50 ปี คณะวิทยาศาสตร์


ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ดำเนินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

โดยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาธรรมชาติและสังคม 
บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO)

เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ทศวรรษ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศผู้ได้รับรางวัล ดังนี้


รางวัลชนะเลิศ 
นายวันพิเศษ ทิมเทศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
นายมนต์ชัย ทิวาภรณ์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นายสุรัตนชัย ชื่นตา


ประกาศ ณ วันที่  31 มกราคม พ.ศ. 2566
***สำหรับผู้ได้รับรางวัลทางผู้ประสานงานจะติดต่อเพื่อชี้แจงรายละเอียดการรับรางวัลภายหลัง

และประกาศณียบัตรของผู้ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจะเปิดให้ดาวน์โหลด

ในรูปแบบออนไลน์ ภายในวันที่ 17 ก.พ. 66 นี้***

 

#50ปีวิทยาศาสตร์ทักษิณ
#50SciTSU
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#TSU 
#TSUEnterToWin
#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002