คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพมาศ ปักเข็ม ในโอกาสดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะวิทยาศาสตร์"

: 1 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ขอแสดงความยินดีกับ