คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Archives of Environmental Protection
อ่าน : 127

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.พิมประภา ชัยจักร
สาขาวิชาชีววิทยา
 
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร Archives of Environmental Protection
ฐานข้อมูล : SCOPUS Q2
Accepted : 21st November 2022
 
ชื่อเรื่อง: The new report of domestic wastewater treatment and bioelectricity generation using Dieffenbachia seguine constructed wetland coupling microbial fuel cell (CW-MFC)
 
เขียนโดย ปิยลักษณ์ หนูดำ

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2500