คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ 3 หลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น ในการประกวดแข่งขันโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
อ่าน : 84

: 11 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
- หลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
- หลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตร วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์
ได้รับรางวัล "หลักสูตรสหกิจศึกษาดีเด่น"
ในการประกวดแข่งขันโครงการประกวดโครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจำปีการศึกษา 2565
.
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#TSUEnterToWin
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002