คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์ สาขาวิชาเคมี ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: Biomass Conversion and Biorefinery
อ่าน : 103

: 1 ปีที่แล้ว

 

 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ขอแสดงความยินดีกับ 

รองศาสตราจารย์ ดร.กนกพร สังขรักษ์ 

สาขาวิชาเคมี 

ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:

Biomass Conversion and Biorefinery

 Impact Factor: 4.05 

Accepted: 11 May 2023

 ชื่อเรื่อง:

"The extraction of phytol from Hydrilla verticillata

using ultrasonic-assisted extraction (UAE),

the analysis of antibacterial activity and

the utilization of residual extract for

polyhydroxyalkanoate (PHA) production"

 

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002