🌻คณะวิทยาศาสตร์ 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 💛อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ ▫สาขาวิชาเคมี ✅ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร: New Journal of Chemistry
อ่าน : 96

: 11 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.ธวัชชัย คังฆะมะโณ
สาขาวิชาเคมี
ได้รับการตอบรับจากบรรณาธิการวารสาร:
New Journal of Chemistry
Impact Factor: 3.925
Accepted: 18 May 2023
ชื่อเรื่อง:
"Colorimetric hydrogen peroxide and
glucose sensors based on the destruction of
micelle-protected iron (II) complex probes"
 
 
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#SciConnect
#TSUEnterToWin
#มหาวิทยาลัยทักษิณ








เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002