คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2566 อยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 93.09 %
อ่าน : 211

: 6 เดือนที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปี 2566
อยู่ในระดับ A ด้วยคะแนน 93.09 %
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
มีความมุ่งมั่นที่รักษาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานต่อไป
.
#ITA
#ITA2566
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ
#SciDITSU
#คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
#SciNEXT
#TSUEnterToWin #TSU
#มหาวิทยาลัยทักษิณ
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002