คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ของแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ”ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการและธุรกิจนวัตกรรม“

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิท​ยา​ลัย​ทักษิณ​

ของแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.นิลุบล นวลจันทร์คง

ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

”ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการเรียนรู้แบบบูรณาการและธุรกิจนวัตกรรม“

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณ ที่ 3440/ 2566

มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2566

 

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002