คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ”ผู้ปฏิบัติงานบริการ”
อ่าน : 111

: 4 เดือนที่แล้ว

 

 

We Are Hiring
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง ”ผู้ปฏิบัติงานบริการ”
สังกัด คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
จำนวน 2 อัตรา
คุณวุฒิ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2566
ผ่านระบบออนไลน์ทาง https://ejob.tsu.ac.th/
——————————————————————
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #SciDITSU #SciNEXT #มหาวิทยาลัยทักษิณ #คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล #TSUEnterToWin #TSU #สมัครงานมอทักษิณ
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002