ประกาศ นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อ่าน : 155

: 2 เดือนที่แล้ว

มหาวิทยาลัยทักษิณ และ คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมแสดงเจตนารมย์ เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

▶️ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทาลัยที่มุ่งเน้นการสร้างคุณธรรม ความโปร่งใส และความสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

▶️ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

 

เขียนโดย ศักดิ์ชาย เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  2106