คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณวงค์ บุนนาค สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์ สาขาวิชาชีววิทยา ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์
อ่าน : 103

: 1 เดือนที่แล้ว

 

คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.ณวงค์ บุนนาค

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

ผศ.ดร.ชุติมา แก้วพิบูลย์

สาขาวิชาชีววิทยา

ได้รับอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์

“กรรมวิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณของสารกลุ่มเคอร์คูมินอยด์ในขมิ้นชัน

ด้วยเครื่องวัดการดูดกลืนแสงชนิดไดโอดเปล่งแสงภาคสนาม”

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เลขอนุสิทธิบัตร 22690

ออกให้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002