คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2566
อ่าน : 103

: 1 เดือนที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
เปิดรับสมัครนิสิตรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2566
โดยจะแบ่งรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น 7 ประเภท ได้แก่
-รางวัลเชิดชูเกียรติการเรียนดีเด่น
-รางวัลเชิดชูเกียรติคุณธรรม จริยธรรม
-รางวัลเชิดชูเกียรติศิลปวัฒนธรรม
-รางวัลเชิดชูเกียรติการบำเพ็ญประโยชน์
-รางวัลเชิดชูเกียรติกีฬา
-รางวัลเชิดชูเกียรติที่สร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
-รางวัลเชิดชูเกียรติยอดเยี่ยม (Top SciDI Award)
-------------------------------------
นิสิตที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้แล้วที่
https://drive.google.com/.../1NZ9L9Ftq-FDzDsdOFO5K...
รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567
ณ ห้องพัฒนานิสิต SC1
-------------------------------------
#TSUพัทลุง #เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #SciDITSU #SciNEXT #มหาวิทยาลัยทักษิณ
#คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล #TSUEnterToWin #Admission #TSU
#DEK67 #TCAS67 #DEKTSU67 #เด็กทักษิณ67
เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002