คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ เปิดรับสมัครระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ครั้งที่ 2) รับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2567
อ่าน : 145

: 1 เดือนที่แล้ว