🌻คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 👩อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ ✅ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 ♻️จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
อ่าน : 128

: 4 สัปดาห์ที่แล้ว

 
คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ ดร.วันกุศล ชนะสิทธิ์ : หัวหน้าโครงการวิจัย
สาขาวิชาชีววิทยา
ได้รับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567
จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชื่อโครงการ
“อาหารเสริมโพรไบโอติกสําหรับชันโรงอิตาม่าเพื่อส่งเสริมสุขภาพและลดการล่มสลาย ของรังอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”
--------------------------------------------
#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ #คณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล