ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้การดำเนินงานด้วยความคุณธรรมและความโปร่งใส ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
อ่าน : 148

: 3 สัปดาห์ที่แล้ว

 

 

 

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002