การประดิษฐ์ “สูตรอาหารเลี้ยงปลาวัยอ่อนที่มี อาหารเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากทรอสโทไคทริดส์และกรรมวิธีการผลิต”
อ่าน : 40

: 1 ปีที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รศ.ดร.พฤทฐิภร ศุภพล สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน
ผศ.ดร.สุภฎา คีรีรัฐนิคม สาขาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ

ได้รับอนุสิทธิบัตร การประดิษฐ์ “สูตรอาหารเลี้ยงปลาวัยอ่อนที่มี อาหารเสริมกรดไขมันไม่อิ่มตัวจากทรอสโทไคทริดส์และกรรมวิธีการผลิต” จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ออกให้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา

#กรมทรัพย์สินทางปัญญา
#SciTSU
#คณะวิทยาศาสตร์
#มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514