จากวันวานสู่อนาคตที่สดใส 2022
อ่าน : 40

: 11 เดือนที่แล้ว

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ "จากวันวานสู่อนาคตที่สดใส" ระหว่างวันที่ 26 -27 มีนาคม 2566 ณ โอโซน รีสอร์ท แอนด์ พูลวิลล่า อําเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ

เขียนโดย ปิ่นแก้ว ศิริวงศ์

อาจารย์
  -