การนำเสนอโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 32

: 11 เดือนที่แล้ว

👏 ภาพบรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514