การนำเสนอสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 112

: 1 ปีที่แล้ว

👏 ภาพบรรยากาศการนำเสนอสหกิจศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514