คณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานด้านไอทีและการพัฒนาเว็บไซด์ เพื่อยกระดับคณะสู่ Digital faculty

: 8 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

นำโดย ผศ.ดร.นพมาศ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

.อาจารี นาโค รองคณบดีฝ่ายวิชาการและดิจิทัลองค์กร พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ มีโอกาสต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ นำโดย อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ อ.ดร.สานิตย์ ศรีชูเกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนานวัตกรรม อ.ดร.วรรณภรณ์ บริพันธ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร อ.ดร.หรรหษมน เพ็งหมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนาคุณลักษณะนิสิต พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้าศึกษาดูงานด้านไอทีและการพัฒนาเว็บไซด์ของคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อยกระดับคณะสู่ Digital faculty ทั้งนี้ได้นำคณะผู้บริหารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ และร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ ห้อง Co-working space คณะวิทยาศาสตร์

 

#DigitalFaculty

#ECBATSU

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002