การนำเสนอวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
อ่าน : 95

: 1 ปีที่แล้ว

👏ภาพบรรยากาศการนำเสนอวิชาสัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566

 

 

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514