เริ่มต้นแล้ว ค่ายโอลิมปิควิชาการ เคมีและชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยศูนย์ สอวน. ม.ทักษิณ

: 8 เดือนที่แล้ว

 

เริ่มต้นแล้ว ค่ายโอลิมปิควิชาการ เคมีและชีววิทยา ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยศูนย์ สอวน. .ทักษิณ เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ..2543

ผลิตตัวแทนเข้าแข่งขันโอลิมปิควิชาการในระดับประเทศมาแล้วอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งการจัดค่ายโอลิมปิควิชาการครั้งนี้นับเป็นรุ่นที่ 23

โดยกิจกรรมครั้งนี้ รศ.ดร.กนกพร สังขรักษ์

ประธานศูนย์ สอวน. สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาทักษิณ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด

และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

ให้เกียรติเปิดค่าย ให้โอวาสกับนักเรียนที่มาเข้าค่ายดังกล่าว

.

โดยค่ายโอลิมปิควิชาการในครั้งนี้ จัดตั้งแต่วันที่ 11-26 มีนาคม 2566

มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 60 คน

โดยแบ่งเป็นสาขาเคมี 30 คน สาขาวิชาชีววิทยา 30 คน

อบรมโดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านจากคณะวิทยาศาสตร์

ติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ พร้อมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อให้น้อง ๆ

ได้เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

 

#สอวนมอทักษิณ

#เคมีโอลิมปิค

#ชีววิทยาโอลิมปิค

#โอลิมปิควิชาการ

#สอวน

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002