ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ ศึกษาดูงานและแนะแนวการศึกษาต่อ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อ่าน : 42

: 1 ปีที่แล้ว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวีรนาถศึกษามูลนิธิ ที่มาศึกษาดูงาน แนะแนวการศึกษาต่อในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

 

 

เขียนโดย ทิพย์รัตน์ เหล่าเกียรติกุล

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  2514