คณะวิทยาศาสตร์ ยกทัพบุคลากรร่วมกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม
อ่าน : 42

: 11 เดือนที่แล้ว

คณะวิทยาศาสตร์ ยกทัพบุคลากรร่วมกิจกรรม

โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

นำทีมโดย ผศ.ดร.นพมาศ ปักเข็ม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2566

ณ ภูสักธาร รีสอร์ท จ.นครนายก

ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม

โดยกิจกรรมเต็มไปด้วยความเข้มข้น พร้อมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อสนับสนุนการทำงาน

ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม 

 

#วิทยาศาสตร์เทางาม

#เรียนวิทย์ใกล้ชิดธรรมชาติ

#SciTSU

#คณะวิทยาศาสตร์

#SciConnect

#TSU 

#TSUEnterToWin

#มหาวิทยาลัยทักษิณ

 

 

เขียนโดย กรกฎ เพชรทรัพย์

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
  พท2002